Modelovanie strojárenských súčiastok

Parametrické modelovanie

Komplexné Parametrické modely vizualizované v 3D sú pre zákazníkov hmatateľnejšie a nemusíte mať strach z chybného dizajnu. Konfigurátor umožňuje iba vytváranie a výber tých charakteristík komponentov, ktoré môžu byť skutočne realizované a skonštruované, čím sa zabráni chybným objednávkam alebo dizajnom. Zákazník si z katalógu môže vygenerovať 3D model podľa svojich predstáv a využiť ho pri návrhu svojich systémov. Vďaka parametrickému modelovaniu ušetríte čas a peniaze nielen sebe ale predovšetkým vaším zákazníkom.

Tím CAD dizajnérov poskytuje outsourcingové služby pre KIM GmbH

Firma Datacrea dodáva parametricky editovateľné CAD modely - katalógové listy pre spoločnosti medzi ktoré patrí aj KIM GmbH. Z týchto listov sa vytvárajú elektronické katalógy. Tie poskytujú cennú pomoc, a to nielen dizajnérom ale aj kupujúcim. Poskytujú tiež predaju moderný marketingový nástroj.