Vývoj softvéru

Creative Golf 3D

Hlavným produktom firmy DATAcrea je golfový simulátor Creative Golf 3D. Nájdite svoje obľúbené ihrisko spomedzi celosvetového výberu ihrísk, zabavte sa minigolfom, alebo vylepšujte svoje odpaly na zábavných minihrách.

Vývoj vysoko dostupných a automaticky škálovateľných webových aplikácií

Pri vývoji programov a aplikácií dbáme na vysokú škálovateľnosť produktu. Odpovedáme na otázky ako: čo sa stane pri výpadku servera; ako zabezpečiť pripojenie väčšieho objemu užívateľov či migráciu aplikácie na cloud.

Agilný manažment

Pri vývoji aplikácií dbáme na agilný manažment projektu. Redukcia závad a nedostatkov, nová funkcionalita a väčšia funkcionalita na zmeny sú len malým percentom výhody agilného manažmentu. Využitím cyklov spätnej väzby, reflexie a iných nástrojov je zabezpečená samo-korekcia a neustále zlepšovanie procesu.

React Native

Pri tvorení aplikácií využívame technológiu React Native, vďaka ktorej môžu obidve platformy (Android a iOS) využívať takmer identický zdrojový kód. React native tak výrazne znižuje čas potrebný pre doručenie novej aplikácie, rozširovanie už existujúcej aplikácie alebo prípadnú údržbu aplikácie.

Nechajte si vytvoriť aplikácie ako ECC Camping Guide Europe

S aplikáciou ECC máte najkrajšie kempingové strediská priamo vo vašom vrecku. S GPS lokáciou odhalíte dostupné kepmpingové strediská priamo vo vašom okolí. A to všetko aj bez internetového pripojenia, a tak si môžete nerušene užívať celý váš výlet.